Aktuellt.

Sammanfattning från alla Sveriges politiska partier, utom ett:
"Allting är jättejobbigt."