Bubblande lycka.

Lite okaraktäristiskt, javisst. Men jag har känt mig lycklig och hoppfull under den senaste tiden. Det har att göra med följande saker:
  • Jag begriper mer om varför omvärlden utvecklas som den gör och att förstå gör mig lugn.
  • Jag har slutat fokusera på problemen och kommit till lycklig insikt om att majoriteten av människor är empatiska och tänkande, på Hollywoodspråk "goda". Har haft ett blint öga för det tidigare.
  • Kvinnor. Det här är troligen kopplat till att Hillary Clinton har möjlighet att bli president i USA. En kvinnlig komiker på Twitter hade följande text på sin profilbild: WOMEN CAN STOP TRUMP. Kvinnor som grupp är en stor del av lösningen för framtiden. Och jag säger bara hej hej, vi är här nu.
  • Jag dricker kaffe då och då.
Och att vara gla över det ena är en inkörsport till att bli gla över det andra. Flams: