Växa eller krympa?


Idag är jag på konferensen Växa eller krympa som anordnas av Norrbottens kommuner. Programmet är superbra och jag är sajkd. 

Vi ska få höra massa olika forskare berätta om ifall tillväxt är lika med välfärd, hur det är när globalisering inte går att välja bort och hur folk som stannar kvar i glesbygd känner.

Jag hoppas också att jag ska få någon ledtråd i min pågående undersökning Var tar pengarna vägen?