Brist på konflikt i politiken urholkar demokratin, menar forskare.

Line Säll är lektor i statsvetenskap vid Karlstads universitet och föreläste på Växa eller krympa om hur sättet att se på tillväxt påverkar politiken.

Line säger att samhällsutvecklingen vi har idag framstår som naturlig och utan alternativ. Den "naturliga berättelsen" är utgångspunkt i politiken. Det är en berättelse som vi är för dåliga på att ifrågasätta. Vi måste inte göra så här.

Företag ska ha resultatet vinst och drivs i konsensus. Politiken är däremot en process som drivs av konflikt. Under 1990-talet, i samband med att Sverige blev medlem i EU, började regionalpolitiken utvecklas, på grund av globalisering och teknisk utveckling. Regionalpolitiken gick från att handla om sammanhållning, utjämning och solidaritet till att handla om konkurrenskraft. Vi gick från välfärdsmål till tillväxtmål 1998. Glesbygdsverket lades ner och Tillväxtverket startades. Vi gick från att se demokratins process till att se demokratin som något som bidrar till tillväxt.

Politiken gick från konfliktlinjer till konsensus i regionalpolitiken. Socialdemokraterna och det borgerliga blocket flöt ihop. Tanken om demokratisering och utjämning försvann ur politiken. Så småningom börjar man prata om jämställdhet och demokratisering ur det nya perspektivet: att jämställdhet och demokrati är "resurser för tillväxten". Och människor omtalas som tillväxtresurser.

Det råder konsensus i riksdagen i den här frågan. Alla partier anser att alla regioner måste få en chans att bli attraktiva och växa.

Ansvaret för att överleva har flyttats från riksdagen till regionerna själva. Berättelsen lyder att staten inte kan garantera oss trygghet, vi måste göra det själva. Line kallar detta för postpolitik, ett tillstånd där politiken har försvagats eller försvunnit. Politiken underordnas marknadslogik och det som var politikens ansvarsområde kläs i en ekonomisk språkdräkt. Makten flyttar ut ur de nu jämställda parlamenten och blir "privatiserad".

Ute i regionerna förekommer ett krigiskt språk och krigiska strategier för att klara sig i samhällsutvecklingen. Mobiliseringen för tillväxt i regionerna leder bort från politisk konflikt och mot konsensus även på de lokala planen. Regionerna har fått ansvaret för att växa, men saknar befogenheter och pengar för att få det att hända.

Man använder sig av triage för att bedöma orterna i regionen och avgöra vilka som har en chans, man väljer och väljer bort vad som ska leva.

Berättelsen om brist på alternativ till den här samhällsutvecklingen leder till att demokratin urholkas och högerpopulismen ökar.
Lines resultat går i samklang med Thomas Pikettys och Mikael Stigendals slutsatser att nyliberalismen orsakar växande högerpopulism, dels genom konsensus om att nyliberalismen är bäst och dels genom att systemet i sig självt orsakar ökad ojämlikhet.

Politikernas roll är kringskuren idag, säger Line. Hon avslutar med att vi behöver bli bättre på att våga tala emot den här berättelsen.