De valde honom.

Av nattens USA-val lär jag mig det här: Skapa jämlikhet mellan människor, motarbeta kapitalismen och vinstdrivande tillväxt som orsakar maktlöshet, klyftor och nedskärningar. Lyssna på människor som är missnöjda och låtsas inte att allt är bra när det inte är det för dem, öka deras medbestämmande om sina liv och lokalsamhällen. Stå för en radikal politik som är ett alternativ till det som folk ser idag. Jobba för ett hållbart samhälle där vi inte behöver råka ut för ekonomiska kriser, energikriser och ekologiska kriser som kastar omkull allting.

Det här är inte mediernas fel. Det är inte att folk är idioter.

Jag har verkligen varit ute efter att hitta fakta om varför den här utvecklingen äger rum. Jag är glad att slippa vara utlämnad åt mitt eget tyckande. Så nu skriver jag inte utifrån personliga värderingar, utan ifrån det jag tror att jag vet:

Hur man än vänder och vrider sig återkommer forskarna hela tiden till en sak som orsak till högerpopulismens framfart: kapitalismen, nyliberalismen som dominerande samhällssystem.

Nyliberalismen innebär att vi ska ha en fri marknad, vi ska privatisera, att individer i samhället står ensamma i med- och motgångar och att vi ska ha en stark stat som övervakar och skyddar mot angrepp.

Nyliberalismen är ett problem av två orsaker:
1. Den orsakar sociala och ekologiska problem.
2. Alla politiker på höger-vänsterskalan är överens om att den är bäst, alltså, politiska block är i konsensus om att vi ska ha det så här. I Sverige, i Europa och i USA. Det tar bort den livsnödvändiga konflikten ur politiken och skapar utrymme för populism.

Det behöver inte vara högerpopulism. Det ser vi på fenomenet Bernie Sanders. Folk längtar efter förändring. De ser problem runtom sig och etablissemanget kan inte möta dem i det. Därför behövs ett alternativ som kan ta sig an framtidsfrågorna.

Och så finns det rasism och sexism, som gärna ploppar upp hos maktlösa människor (män). En del av de som röstar högerpopulistiskt gör det för att de är maktlösa och fattiga. Andra är inte fattiga. Det gäller både i USA och Sverige. Där finns ett element av att grupper som egentligen har det bra är rädda att förlora det de har och de är också missnöjda med den utveckling mot mångfald och jämställdhet som har ägt rum. Jag tolkar det som att de som har makten vill hålla fast vid den till varje pris.