Färdig sida.


Övriga nyheter: Jag har tappat bort mina glasögon. Jag hade dem i fickan på min gudrunparkas igår när jag cyklade, för att de immar igen vid cykling nu för tiden. Nu är de borta. Kanske är de nånstans i huset. Kanske ligger de någonstans under snön längs Luleås gator. Jag har på mig ett par gamla glasögon. /Slut på nyhet.