Folkligt engagemang behövs mot ojämlik ekonomi, menar professor.

Mikael Stigendal är professor i sociologi på Malmö högskola och föreläste på Växa eller krympa med frågan: är tillväxt lika med välfärd?

Mikael håller med Lars om att människor är det viktigaste för en region och därför är det fel med barrirärer, som länsgränserna innebär för Norrland.

Nu om tillväxt. Tillväxt är lika med ökningen av produktionen i ett land. Kapitalism är en form av tillväxt, alltså vinstdriven tillväxt, där vinsten kommer i första rummet. Detta har blivit styrande och dominerande för samhällsutvecklingen.

Vinsten kan öka genom
  • Sweatshops
  • Rationalisering/effektivisering/mekanisering
Kapitalismen orsakar tillväxt och ojämlikhet och därför måste den regleras. Idag har vi en global finansdriven tillväxt som leder till nya effekter. Det finns sjuka beroenden mellan länder och regioner i Europa. Mikael frågar sig vilket land som blir nästa Grekland. I Sverige är hushållens skulder 200 procent av den disponibla inkomsten, alltså av bruttonationalprodukten. Japan har 400 procent i skuld. Det här beror på nyliberalismen. 

Nyliberalismen är orsaken till vår sits idag. Nyliberalismen innebär en fri marknad, med avregleringar och privatiseringar, en stark repressiv stat som övervakar medborgarna och individualism, både i medgång och motgång. 

Bubbeltillväxt kallas det för, när man kan gå från pengar till vinst utan att någon produktion är inblandad. Ett problem med finansdriven tillväxt är att den leder till och är förutsättning för ojämlik välfärd. Därför ska vi inte se ekonomi och socialt liv som två skilda arenor. 

Nolltillväxt är inte ett alternativ för de som har makt. Ägandet koncentreras enormt idag. Nu är det 62 personer som äger lika mycket som hälften av Jordens befolkning tillsammans. 

Vad ska vi göra istället då? Mikael lyfter några punkter. Staten har en roll för rättvisa och trygghet. Han talar om den indiska strejken, där 180 miljoner personer strejkade för bättre arbetsvillkor. Det finns lösningar i att göra sociala investeringar, skapa kunskapsallianser och demokratisera styrningen. 

Mikael avslutar med att politikerna inte kommer att lösa allt, utan det behövs en folklig resning och folkligt engagemang för det.