Manlig inställning ett problem i Norrbotten, menar professor.

För några veckor sen var jag ju på den utsökta och forskartäta konferensen Växa eller krympa. När moderatorn Sverker Olofsson testade mentometerknapparna genom att fråga hur vi kände oss inför dagen kunde jag ärligt klicka i "som en bal på slottet". Sen dess har jag tänkt att jag behöver dela med mig av vad jag fick lära mig där. 

Jag börjar med Lars Westin, professor i ekonomi vid Umeå universitet, som föreläste om Norrbottens väg framåt.

Lars kopplar den ökande främlingsfientligheten till att Asien går om Europa i tillväxt och utveckling. Det var ju en lite spännande teori som jag aldrig har hört förut.

Men. Det går bra för världen. I Asien föds två barn per kvinna. 
Norrland började krympa på 30-talet då man byggde en järnväg som gjorde att folk kunde åka härifrån. Detta tyckte jag var ironiskt. Men Lars menar att järnvägar i svaga städer kan vara förödande. Städerna måste vara starka, så att räntan för naturresurserna kan stanna i regionen. Sundsvall misslyckades, deras skogspengar blev till palats i Stockholm. Regioner behöver starka centralorter, det är bra för småorterna. Städer är en gemenskap där man kan dela på stora kostnader, sjukhus och kulturinstitutioner. 

Att människorna bli färre betyder att den politiska makten minskar eftersom vår del av landet får färre riksdagsledamöter. Eliter, som SCA till exempel, tycker de här strukturerna är bra och gör allt för att behålla dem. Det kallar Lars för naturresursernas förbannelse. 

Vägen ur det här är kreativa, lärande städer. Städer där kvinnor trivs. Det finns en stark genusfaktor i strukturerna, då kvinnors företag inte stöttas, medan till exempel industri och tunga döda saker får bidrag. Kvinnor drar från orterna i Norrbotten. Den manliga inställningen är ett problem, kvinnor behövs helt enkelt för att städer ska växa och barn ska födas. 

Våra städer behöver få hit så många människor som möjligt, från hela världen. Och vi behöver en storregion, inte fyra län som konkurrerar emellan sig. En storregion skulle bli en ordentlig norrländsk arena, menar Lars. Länsindelningen har hållit tillbaka Norrbotten. Norrland behöver en stad med 300 000 invånare.