Storstadsperspektiv dominerar politiken.

Peter Waara är inte bara kommunalråd i Haparanda, han är professor också. Han är professor i ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet.

Han hade ett pass på Växa eller krympa med reflektioner. Han sa det här, utifrån sitt perspektiv som kommunalråd i en liten kommun i Norrbotten.

Periferin, alltså glesbygden, bedöms utifrån ekonomisk avkastning. Politiken är dold. Det knyter an till Line Sälls resonemang om (frånvarande) landsbygdspolitik.

Det sätt landsbygdspolitiken bedrivs eller inte bedrivs gör så att kommunerna tvingas att framställa sig själva som bättre än vad de är. (Eftersom den handlar om att vara attraktiv för att växa.)

Peter beskriver sig bli "skogstokig" över att landsbygden bedöms av och utifrån storstaden. Att det är perspektivet vi lever med.

I Luleå går det 124 killar på varje 100 tjejer. Som också Lars Westin lyfte fram är den manliga inställningen ett problem för Norrbottens orter.

Peter vill ha en röst på regeringsnivå som för landsbygdens talan. Glesbygden omnämns aldrig från riksnivån. Alltså, själva orden landsbygd och glesbygd förekommer inte. Om möjligheten att påverka politiskt saknas, men de lokala makthavarna ändå måste göra något, går de över till den andra arenan där man gör säker ändå och ber om ursäkt efteråt.

Det behövs en lokal stolthet. Medierna påverkar. Människor agerar utifrån föreställningar och inte fakta.

Det här leder in på nästa föreläsning, Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån, av Lotta Svensson på Uppsala universitet.

Peter Waara: