Känner du?

Hur du blir förbannad.


Ser du? Vad det här är för människa.