Resultat.

Resultatet från barnets prematurundersökning kom i posten i form av ett journalutdrag. Jag hade trott att jag inte skulle känna något alls inför resultatet, men det var faktiskt ganska jobbigt att läsa bedömningen av C i svart på vitt med kliniskt språk. Jag tänkte ju att psykologen bara har träffat C en gång och att C var blyg under mötet. Men slutsatsen var i alla fall att C presterar "helt åldersadekvat" och inte behöver fortsätta med psykologiska uppföljningar för att hon är född för tidigt. Däremot skrev psykologen att föräldrarna kan kontakta en logoped, eftersom det kan vara bra att hålla koll på hur C utvecklar språket. Det var lite svårtytt, men som jag förstår det behöver C utveckla ordförrådet och lära sig att uttrycka sig med synonymer.

Vi hade utvecklingssamtal på förskolan förra veckan och då sa vår kära pedagog att sexåringarna har möjlighet att träffa logopeder och sånt om det behövs. Jamen det vore ju bra om vi kan göra det på skolan, då slipper man ju åka till sjukhuset och det.

Anledningen till att svaret kom i ett brev var just att det inte var något problematiskt resultat. Det hade jag fått en förvarning om. Så det var egentligen en bra grej. Det är skönt att ha nånting skriftligt också! Så brukar det ju ganska sällan vara inom vården.

Tjoho!