Läget.

Jag rör mig som en sengångare genom tillvaron.

Vintern är Jordens natt. Som Malin Svedjeholm skrev.

/Poet