Post.

Jag har inte kollat posten. Gillar ej post därför att det till mesta del är utskick jag inte vill ha från välgörenhetsorganisationer, som jag redan stödjer, så de borde inte straffa mig med sina jävla brev, eller postkodlotteriet. Förutom det månadsvisa brevet från bulls press om min serieförsäljning så är resten räkningar. När jag får en bunt med post som jag måste ta någon vag ställning till eller bara stå och källsortera (kuvert till brännbart, papper till pappersinsamling) så känner jag inte glädje. Jag får en sån bunt varje dag. Varje dag mera post.

Newman förklarar varför postanställda blir galna: