Doktor Åke har forskat.

Doktor Åke ringde till N. Doktorn hade hittat en studie som visade att 25 procent av foster med en förstorad urinblåsa har kromosomfel. För de barn som inte har kromosomfel försvinner den förstorade blåsan spontant i 90 procent av fallen.

Du vet texten jag skrev, se nedan?
Jag skrev den utifrån sånt jag hittat på google. Jag hade förstås tittat på vetenskapliga studier, men det var såna studier som handlade om en diagnos som heter posterior urethral valves, som JAG TRODDE VAR DET VANLIGASTE hos foster med förstorad urinblåsa.

Efter att N ringt och berättat det nya för mig kändes saker och ting väldigt annorlunda. Vi har statistiskt sett 75 procents chans att barnet inte har kromosomfel. Om barnet inte har det så kommer vi att gå vidare till andra omgången, där vi har en nittioprocentig chans att barnet blir friskt. Tror jag.
Jag vet inte om man blir frisk om en förstorad urinblåsa försvinner spontant. Men jag tycker det låter bra.