24 april.Blåsippan ute i backarna står
Niger och säger att nu är det vår
(Gråter)