Om hämnden.

Bashar al-Assad är diktator i Syrien och har hållit på de senaste sex åren med att mörda sitt eget folk, eftersom de började göra uppror mot honom.

Inatt bombade ju USA en av Assads flygbaser i Syrien, som svar på den senaste attacken med kemvapen mot folket. Så här skriver en människa:


Postat av The Syria Campaign.

Hela situationen med vem som slåss mot vem i Syrien är extremt krånglig - det är cirka trettio olika grupper totalt sett som slåss för eller emot Assadregimen. IS (Daesh) är en av grupperna som slåss emot Assadregimen.

Lösningar i FN blockeras, därför att Ryssland, som krigar för Assadregimen, lägger in veto mot förslagen. Det har även Kina gjort.

Jag önskar att vi får se en fredlig lösning på kriget. Men tydligen kan inte diktatorn Assad tänka sig att avgå.

I en text från 2016 med rubriken Varför kan ingen göra något för att stoppa blodbadet i Syrien? sa Ove Bring, professor i folkrätt, såhär:

"En fredlig lösning skulle innebära att det blir en ny regering, en övergångsregering, och en övergång till ett mer demokratiskt styre. Och det är någonting som al-Assad absolut inte vill se. Han anar ju att han då skulle hamna utanför maktens köttgrytor och att han riskerar att utlämnas till den internationella brottmålsdomstolen i Haag."

Vad kan FN göra? Ove sa:

"Jag tror att man skulle ha kunnat hoppas på FN och kunnat kräva något av FN i början av konflikten innan den blev så här elakartad. Nu är det för sent att ge sig in militärt i den här konflikten och att försöka få kontroll över en syrisk regering, ett antal befrielserörelser, Islamiska staten, Hizbollah, den iranska militära närvaron."

Svenska FN-förbundet skrev så här förra året i sin text Syrienkonfliken en kris för det globala ledarskapet:

"Den arabiska våren väckte under en kort period hopp om demokrati, arbete och framtidsutsikter, inte minst bland miljoner unga. Deras drömmar möttes av brutalt våld från de egna regeringarna och tystnad i omvärlden. Västvärldens svar på människors desperation har sedan dess i ökande grad varit murar, taggtråd och stärkt gränsbevakning."

Idag skriver de så här, om USA:s missilattack, i texten Inte folkrättsenligt men ett försvar för mänsklig säkerhet:

"USA:s attack mot syriskt flyg går utanför folkrätten men är ett stöd för mänsklig säkerhet och en markering mot att FN:s säkerhetsråd inte förmått agera mot upprepade krigsbrott."

"Ett agerande i enlighet med FN-principens skyldighet att skydda hade varit att föredra, men FN-samarbetet kommer emellanåt till en gräns där alla vägar prövats men stängts."

Eller som Ove sa:

"Om vi har en tiogradig skala så kan man säga att frustrationen väl ligger på 9,9."