Att vara politiker.

Det här är inte egentligen bloggmoget, men jag har funderat mycket den senaste tiden på det här med att vara politisk aktiv, medlem i ett parti. Miljöpartiet har förändrats mycket sedan jag gick med efter valet 2010. Det är ett par saker som bekymrar mig.

1. Att partiet har lagt en ganska stor vikt vid att framstå som en bra regeringspartner eller kompromisspartner inför andra partier, jämfört med hur de har valt att framställa sig inför sina egna väljare. Miljöpartiet är numera öppet batong-curious och har ställt sig bakom svåra uppgörelser. Det här ser jag som ett problem med ledarskapet. Det handlar inte om vilka personer som leder partiet, utan om hur de har valt att kommunicera svåra kompromisser och att de la fotbojaförslaget.

2. När jag gick med i partiet såg jag miljöpartiet som ett vänsterparti som satte miljöfrågan först. Men det har visat sig att miljöpartiet verkligen är ett mittenparti, precis som man sa att man var. Jag har också gjort en intellektuell resa under de senaste åren, då jag har gjort mig en bild av vad som är den stora orsaken till kriserna och klyftorna i samhället. Svaret är kapitalismen. Och i miljöpartiet drar inte alla åt samma håll när det kommer till hur den ekonomiska fördelningspolitiken ska se ut. Eller om man vill ifrågasätta vårt rådande ekonomiska system. Och det är frustrerande, när jag nu har fått klart för mig vad som behövs, nämligen att ifrågasätta det, och jobba för en förändring.

Snart kommer jag att sluta som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, jag har redan deltagit på mitt sista sammanträde och väntar bara på att uppsägningen ska träda i kraft senare i maj. Jag vet inte hur jag ska göra med tillhörigheten till mitt parti eller hur jag ska fortsätta försöka påverka. Det är svårt att veta vad som är rätt, men jag har fått en sak klar för mig: om det är något som skulle vara bra för världen är det en politik åt vänster. Och jag vill helst trycka på där det behövs mest. Att vara del av en rörelse som bryter ner vänsterskräcken. För det skulle verkligen göra gott.

Samtidigt gör miljöpartiet så mycket som är så otroligt bra och som behövs. Men för att jag ska välja att jobba frivilligt och aktivt i ett parti så krävs det att jag landar ideologiskt och moraliskt i partiets politik. Och just så kanske det inte är just nu, med miljöpartiet.