Skolpolitik, nationell och lokal!


Jag blir fruktansvärt glad över det här förslaget. Det är så viktigt. Som skolpolitiker (i några veckor till) har jag ett viktigt fokusområde, att bidra till en fördelning av pengar mellan skolor så att utsatta får mer och starka skolor mindre. Att barn inte klarar skolan är en avgörande faktor i livet, för allt från jobb till hälsa till livslängd. Och vi vet på förhand vilka ungar som det kommer gå bra för, i princip medelklassbarn med föräldrar som har jobb och lång utbildning, och vilka barn som kommer behöva hjälp, nämligen de som är barn till föräldrar med kort utbildning, är utan jobb eller som är nya i landet. Skolkommissionens förslag i artikeln är baserat på forskning. Och en stor del handlar om att staten ska:
1. Göra det vissa kommuner, bland annat Luleå, gör självmant idag: fördela pengar till skolor efter behov.
2. Hejda lokala politiker från att göra det som många kommuner, bland annat Luleå, gör idag: att skära ned på skolans budget. Därför att det är helt känt att såna besparingar blir till kostnader, i pengar och mänskligt lidande.
Aj löv it! 

Vi håller på med årets budget i nämnden och såklart är inte skolnämnden glad över det här, men vi står inför en till stor effektivisering på 34 miljoner kronor. Jag reserverade mig mot det för att prio ett hur man än vänder och vrider på det är att låta skolan få de resurser som behövs för att kunna göra sitt fantastiska arbete.