Familjens uppgift, att producera avkastning.

Delar större stycke ur Nina Björks pluslåsta artikel om rutavdraget. Det här resonemanget av moderatpolitikern Pålsson var så otroligt belysande! Jag skrattade och våndades:

”Min rekommendation är att hushåll skall betraktas på samma sätt som företag”, slår Pålsson inledningsvis fast. Detta eftersom även hushåll ”producerar och säljer en vara som företagen köper. Denna vara är humankapitalet”, det vill säga människor. Som Pålsson så riktigt påpekar kan man ju inte direkt sälja varan humankapital, eftersom slaveriet har upphört, men man kan sälja ”avkastningen på humankapitalet”, det vill säga människors arbetskraft.

Pålsson frågar sig: när ”lönar det sig att organisera hemarbete på marknaden snarare än inom kärnfamiljen?” Och hon finner att det till exempel lönar sig om familjen bråkar eftersom ”konflikter inom familjen minskar dess produktivitet”. Och om en kvinna och en man inte bråkar, utan helt enkelt delar på ”barnpassningen i hemmet”, får det ”den olyckliga konsekvensen att ingen av dem kan utnyttja sin kompetens på marknaden fullt ut”.

Inte bara frågan om huruvida jämställdhet i hemmet är av ondo eller godo bedöms i ekonomiska termer, utan även frågan om hur en människa bör vara förälder. Att en pappa eller mamma är hemma med sitt sjuka barn är till exempel inte bra eftersom ”samhället går miste om den produktion som han/hon kunde ha utfört under den period som barnet är sjukt”. Ett gott föräldraskap definierar Pålsson som ”en ’lyckad’ produktion av humankapital” och en sådan lyckad produktion i sin tur som ”en socialt välanpassad och högproducerande individ.”
//
Om en person har produktionsfördelen att vara utbildad läkare bör hen bara göra saker som bara utbildade läkare kan göra. Att en sådan person ägnar sig åt ”barnpassningen i hemmet” är slöseri, ett så stort slöseri att ”det faktiskt finns anledning att ifrågasätta om kvinnor med skattebetalarna medel skall få möjlighet att tillägna sig en lång och dyrbar utbildning, om hon sedan inte utnyttjar den till fullo”.

Kommentarer