I kön på Mat och prat.

Nu är vi hemma i Luleå. Nu börjar den mindre intensiva och mera vilsamma delen av ledigheten.
Nu ska jag beställa mat.