Barfota utan strumpor och skor

Jag när jag ska kolla tiodagarsprognos på SMHI: