Teckning åt Naturskyddsföreningen.

Bilismen subventioneras på tre sätt: nedsatt energiskatt för diesel, förmånsbilar och reseavdrag.

Kommentarer