Förtydligande om min politikerlön.

Oj, hörde just på radion att statsministerns lön kallas arvode, då skulle jag vilja förtydliga att arvodet för mitt uppdrag i styrelsen är 2000 kr i månaden före skatt. Det får jag till årets slut, sen är det oavlönat igen.

Kommentarer