Ny trafikförordning 15 oktober.

Den nya trafikförordningen för fotgängare och cyklister är här. Detta gäller: Cyklister som färdas söderut ska cykla på höger sida av gång- och cykelväg. Cyklister som färdas norrut ska cykla på vänster sida. Fotgängare som färdas åt öster ska ställa sig i klunga och stå så tills solen har gått ner. Vid färd i sydostlig riktning skall samtliga trafikslag nynna vinjettmusiken till Bumbibjörnarna. Fotgängare som bär foppatofflor skall röra sig i cirklar. Cyklister som inte brukar tvätta händerna efter att de varit på toa får lämna vägen. Trafikförordningen är ett förtydligande för att minska irritationen mellan cyklister och fotgängare.

Kommentarer