Kommunfullmäktige och frågan om arvoden.

Det har varit en ganska lång vecka med mycket av livet i sig.

I måndags var jag på kommunfullmäktige för andra gången. Mitt fokus låg på ärendet om arvoden till kommunpolitikerna. Efter valet kom förslaget om hur dessa ska förändras. Socialdemokraterna förlorade sin majoritet i valet och processen för att hitta någon form av samverkanspartner slutade vid Moderaterna. Förslaget om nya arvoden innebär att representanter för S och M får höjda arvoden, medan oppositionspartiernas gruppledare, som idag är heltidsarvoderade, får 6500 kronor i månaden.

Såklart förändrar det här mycket för oss som ställde oss på en valbar plats innan valet och som faktiskt blev invalda i kommunfullmäktige. Jag hade väl också funderat på mina möjligheter i framtiden. En ledamot i fullmäktige har bara ersättning för de timmar man är på sammanträdena. Men gruppledaren i varje parti har arvode för att jobba med politik på heltid. Det nya förslaget gör att det inte går. Men mina förstörda möjligheter att bli gruppledare en dag är inte det som är problematiskt med minskade arvoden. Det är att alla partier utom de två största får sämre möjligheter jobba med politik i Luleå, och det är av många anledningar inte bra.

Jag gick upp i talarstolen och sa så här:

"De flesta av oss här är fritidspolitiker. Det ställs högre krav på oss som engagerar oss politiskt idag av flera skäl. Dels att det politiska engagemanget krymper generellt och att det blir vanligare med hot och hat mot politiker på alla nivåer, speciellt mot kvinnor.

Vi lever också i ett polariserat klimat. Det är tufft att ge sig ut i det. Men det betyder också att vi som finns i politiken behöver jobba mer för att fler röster ska kunna höras. För att Luleåborna ska vara med och driva samhällsutvecklingen.

Kommunen har valt att ta sig an frågan med hjälp av medborgardialog. Det finns jättebra strategi och riktlinjer för medborgardialog i kommunen. I de förväntar man sig att inte bara ett eller två partier ska delta. Alla partier förväntas delta.

De här minskade arvodena för gruppledare kommer inte att förstöra demokratin i Luleå, men när man ser till helheten är det en till försvårande faktor som försvagar demokratin. Att ha en person som kan arbeta professionellt med politik per parti är väldigt värdefullt för att vi ska kunna göra det vi behöver, för att en mångfald av röster ska kunna höras. Därför tycker jag vi ska bifalla oppositionens förslag."

Vi var några stycken partier som gått ihop om att lägga ett förslag där man sparade lite grann på alla arvoden och gjorde en större besparing totalt sett. Det blev nerröstat och förslaget som jag inte tyckte var bra gick igenom. Så kan det vara i politiken.

Kommentarer