Motsvarande ett extra styrelseuppdrag.

Jag funderade på att försöka fixa blomlådor på vår villagata för att få ner hastigheten på bilarna som kör här. Ja, det kan jag göra! Det enda som krävs av mig är att jag ansöker om tillstånd hos kommunen för att sätta ut blomlådor. Kommunen tillhandahåller inte blomlådor, men de har gjort en ritning som visar hur man bygger lådorna. Jag ska köpa och plantera blommor i lådorna enligt kommunens riktlinjer för blommor. Jag ska vara blomlådeansvarig, vilket innebär att jag ska skapa konsensus bland grannarna om blomlådor, sopa gatan där blomlådorna ska stå, vara kontaktperson mot kommunen för blomlådorna under sommaren och ifall jag reser bort utse en ersättare. Jag ska se till att barn inte leker nära blomlådorna och informera mina grannar om hur de ska göra för att underlätta sophämtningen. Kommunen bidrar med reflexer till blomlådorna. Så enkelt det kan bli!
Blommor samt ej reglementsenlig låda.

Kommentarer