Nicklas berättade om the liking gap.

Enligt forskning är vi mer omtyckta än vi tror. 
Vi underskattar hur mycket andra tycker om oss i samtal och möten med andra, oavsett om mötena är korta, längre eller pågår under flera månader. 

Inte heller klarar vi av att uppfatta uppenbara signaler på att vi är omtyckta. Först när vi blir mer bekväma med varandra tycks vi närma oss en realistisk bild av oss själva.

Vi verkar vara oförmögna att tro gott om oss själva, även de av oss som bär med oss ett gott självförtroende. Forskningen visar att glappet är mindre bland dem med större tro på sig själva än bland blyga personer, men glappet finns där hos alla.