Den radikala samhällskritiken från elbilsskeptiker.

Jag kommer ofta i kontakt med diskussioner om miljöfrågor. Jag vet inte om det är på grund av min närvaro eller om det helt enkelt är vanligt förekommande. Det finns ett fenomen som jag har observerat många gånger. Det är en diskussion som utvecklas såhär:

- Något som är mycket vanligt är dåligt för miljön, säger X.
- Men det finns en ny miljöteknik som gör att vi kan fortsätta med detta, säger Y.
- Den nya miljötekniken är värre för miljön än den gamla tekniken, säger Z.

Det där mothugget, den tredje kommentaren, den reaktionen har jag tänkt på under den senaste tiden.

Jag brukade alltid uppfatta det som en motsträvig fossilkramares obildade misstänksamhet. Jag blev odelat irriterad. Argumentet att det nya är ännu värre för miljön än det gamla har kastats fram mot alla tekniska lösningar från lågenergilampor till elbilar. Jag har upplevt det som ganska känslobaserat, eller åtminstone inte som nåt folk har läst på om. I mina öron har det låtit som att stendumt hålla fast vid det gamla och destruktiva. Dessutom har det låtit som att folk inte litar på vetenskap och är lite halvt konspirationsteoretiker.

Men senast jag hörde argumentet fick jag för mig att jag skulle... lyssna på det. Ja. En tesla är mycket tyngre än en vanligt bil och batteritillverkningen kan verkligen belasta miljön. Till exempel. Om man tänker sig då att det finns en risk att den nya fossilfria tekniken egentligen också är skadlig för miljö och klimat. Är det inte så att teknikskeptikernas argument utgör en mycket mer radikal samhällskritik än den som kanske till och med delar av miljörörelsen står för?

När jag tänkte på saken ifrågasätter ju elbilsskeptikerna, eller vad det nu är för miljöteknik de är skeptiska mot just för ögonblicket, vår civilisation på ett helt grundläggande sätt. De säger inte att det gamla är bra. De är medvetna om att utsläpp är dåliga och så. Men något får dem att säga emot nyproduktion och att vi ska ha lika mycket av allt, fast med andra apparater. Att utveckling kan lösa allting. De säger att vi inte kan fortsätta med det gamla men att det nya inte heller fungerar.

Så den rätta fortsättningen på diskussionen ovan är alltså inte att gå förlorad i tekniska specifikationer. Det är nåt i stil med:

- Så du säger alltså att ett hållbart samhälle kanske inte är möjligt?

Jag är väldigt intresserad av just den frågan. Om ett hållbart samhälle är möjligt, alltså. Och vad vi behöver för att det ska bli verklighet.