Mening.


Jag har varit med på skypemöte med Extinction rebellion i Umeå ett par gånger. Känslan efter varje möte är LYCKA.