Förekommer ju en del sjuka grejer i Drakens trädgård.