En satsning som förvärrar krisenLuleå kommun ska satsa 100 000 kronor på flygreklam. Är det ett rimligt beslut? Jag tycker inte det. Vi har en coronapandemi som dels begränsar resandet och även gör att kommunen behöver prioritera sina pengar till det viktigaste. 
Det som skadar mest är att beslutet förvärrar klimatkrisen. Flygreklamen ska få fler att nöjesflyga. Det är den form av resande som behöver minska för att vi ska ha en tryggare framtid. Vi behöver hitta andra, kreativa satsningar för besöksnäringen i Norrbotten, där vi stöttar en omställning och ett hållbart resande. Utöver allt annat är det svårt att känna förtroende för en politisk ledning om den säger en sak men gör en annan. Det går inte att fortsätta att fatta beslut som ger motsatt effekt i förhållande till det man har sagt att man vill. På papperet är vi överens om att Luleå ska bli fossilfritt. Hoppas att vi snart är det i handling också.