Några akvarellmålningar.


Den här har Charlie gjort. Hon blir ofta missnöjd med sånt hon skapar men den här älskade hon och det gör jag med.


Love jobbade länge på den här.


En som jag har gjort.