Margaret Atwood om konst:

"Det är genom konsten vi låter vår mänsklighet komma till uttryck, i alla dess dimensioner. Genom konsten stiger vi ner till den mänskliga naturens nedersta djup, höjer oss till dess högsta höjder, och färdas däremellan."