En påminnelse till mig själv.

Skapa jämlikhet mellan människor, motarbeta kapitalismen och vinstdrivande tillväxt som orsakar maktlöshet, klyftor och nedskärningar. 

Lyssna på människor som är missnöjda och låtsas inte att allt är bra när det inte är det för dem, öka deras medbestämmande om sina liv och lokalsamhällen. 

Stå för en radikal politik som är ett alternativ till det som folk ser idag. 

Jobba för ett hållbart samhälle där vi inte behöver råka ut för ekonomiska kriser, energikriser och ekologiska kriser som kastar omkull allting.