Kvinnor i färg.


Nu är teckningsövningen färdig! Förlagan av Veronika Grenzebach ser ut såhär: