Sånt man vill minnas.

 När Love leker att han lagar mat och säger "jag är en bra pappa".