8 mars.

I Luleå har kvinnorna 83 procent av männens lön. Att prestera är viktigare för flickor, som också uppfyller sina mål och skaffar högre utbildning. Men när de sedan kommer ut i arbetslivet får de inte utdelning för sina insatser. 

I Luleå mår flickor sämre än pojkar. Kvinnor är mer sjuka än män. Kvinnor står i frontlinjen i pandemin i vård och omsorg, under påfrestande förhållanden. Och mäns våld mot kvinnor har ökat under pandemin. 

Vi vill ha jämställdhet! Lyckliga flickor och pojkar, friska kvinnor och män. Lika lön, jämställt arbetsliv och föräldraskap. Och en nolltolerans mot våld! 

Det här är allas fråga. Kram på 8 mars.