Hurra!

Känns helt fantastiskt att kunna stå framför Returpunkten i Luleå, en plats som finns tack vare Miljöpartiet!  Secondhandbutik, cykelbibliotek, skrädderi och avfallshantering, alla under ett tak på Köpmantorget.Tack för din utmärkta motion, Markus Aarflot.