En dikt, ur Teams-chatten.

Mötet startades

Okänd användare

​Sätt på ljudet

Dina högtalare

Jag hör och ser allt

ja

alla

kör på

jag skriker

Mötet avslutades: 1 tim 1 min