En viktig illustration.


I jobbet fick jag möjlighet att illustrera den viktiga våldspyramiden. Den här är en grund i arbetet mot våld i nära relation som görs i Luleå och på många andra ställen. 

Den är ett sätt att visa hur sexism och bemötande lägger en grund för andra, värre problem. Hur traditionella könsroller stöttar upp en kultur där förtryck av kvinnor är okej, hur sexismen skapar en miljö där andra typer av handlingar upplevs som godkända och hur det bidrar till trakasserier, våld och mord. 

Därför kan alla i samhället jobba mot mäns våld genom att jobba för jämställdhet, i alla sammanhang och i alla organisationer. Det innebär att åskådarens perspektiv är viktigt, jag och du, våra chefer, våra arbetskompisar, våra släktingar, vi kan göra skilllnad. Att säga emot när någon drar ett sexistiskt skämt är bra. Att en organisation jobbar för jämställdhet på arbetsplatsen är en viktig insats för hela samhället. Det minskar våldet. I det här perspektivet är jämställdhet på liv och död.