Öppet brev till SSAB från Fridays for Future, Naturskyddsföreningen och FältbiologernaJag är en av aktivisterna bakom det här och jag är stolt. Äntligen kan debatten börja om hur landets största utsläppare kan göra det som verkligen krävs, när alla tuffa fakta ligger framför oss. SSAB som släpper ut mer än tre gånger så mycket koldioxid i Luleå varje år som alla luleåbor sammanlagt, som vill vara världsledande i att ställa om en av jordens skadligaste industrier, men där det behövs så mycket mer för att bidra till en någorlunda trygg framtid. 

Öppet brev till SSAB, publicerat i NSD och Norrbottens-Kuriren:

SSAB, ni är ett bolag som de flesta norrbottningar har en relation till. Ni är också det bolag som släpper ut mest koldioxid varje år i hela Sverige. Eftersom era utsläpp påverkar framtiden har ni ett stort ansvar mot oss att minska dem. Då vi i klimat- och miljörörelsen inte har fått tillräckliga svar på våra frågor vid direktkontakt, skriver vi nu ett öppet brev till er.


Ni planerar för att ha en fossilfri ståltillverkning år 2045. Men problemet är att skiftet kommer för sent: enligt forskningen kommer ni att släppa ut långt mycket mer koldioxid än vad som är tryggt och i och med det, bidra till en global uppvärmning som riskerar allt levande. 


För att sätta SSAB:s klimatpåverkan i perspektiv kan vi visa några exempel. Varje år släpper SSAB ut mer än tre gånger så mycket koldioxid som alla luleåbor tillsammans. Varje enskild dag släpper SSAB i Luleå ut koldioxid i sådan mängd att det motsvarar över 800 Luleåbors totala utsläpp under ett år. SSAB:s utsläpp varje dag motsvarar 3 350 flygresor tur och retur till Thailand. Varje dag. 


Den stålproduktion som finns i framtiden behöver vara radikalt annorlunda. Den ska inte påverka klimatet och den ska rymmas i en värld med minskad konsumtion där vi har slutat att slösa med jordens resurser. SSAB planerar att bli fossilfria. För att möta den situation vi står inför, behövs en långt snabbare minskning av utsläpp än vad era planer innebär. 


Vi har tagit fram en koldioxidbudget för SSAB. Den visar den mängd koldioxid SSAB har kvar att släppa ut, utan att bidra till en skenande uppvärmning. Koldioxidbudgeten visar att ni med nuvarande plan kommer att överskrida er utsläppsbudget med 70 procent.


Ni skriver till oss att era stålverk är bättre än andra stålverk och att ni är världsledande i att ställa om stålindustrin. Men om ni är bäst och vill vara först, men ändå inte klarar att hejda era utsläpp i tid - då kommer det snart inte finnas någon värld att vara ledande i. 


Det är en brännande kombination att ni både har gigantiska utsläpp och ett driv att bli hållbara. Att SSAB lyckas ställa om är livsviktigt för oss alla. Därför vill vi ha svar från er - hur ska SSAB kunna göra det som verkligen behövs för att bidra till en levande värld?


Fridays for Future Luleå

Naturskyddsföreningen i Luleå

Fältbiologerna Luleå