Planthyllan.


Vi är trasiga å knasiga, i vårt trasdocksgäng