Äng på tomten.

Fint för bina och fint för oss!

 

I do! Jag har beskurit vår squash.