Vi behöver inte fler tomma ord.

I augusti stod jag på en presskonferens och berättade att vi politiker i MP, S och V hade gått ihop om att skärpa kommunens klimatarbete. Vi gav då kommunen i uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket för klimatet under 2021. 

Jag väntade och pendlade mellan oro och tillit. Men den här gången skulle det väl verkligen hända? Månaderna gick. Årets sista möte kom. Inget åtgärdspaket presenterades. 

Jag är besviken. Tiden är så knapp att verka för en tryggare framtid. I Luleå har vi många år bakom oss med ord utan innehåll och fina mål som ingen försökt att nå. Nu behövs inte fler tomma löften. Nu behövs kraftfulla åtgärder 💪🏻

Kommer arbetet ske av sig självt framöver, även om det växlas upp? Nej. Visste jag det? Ja. Kommer vi att hinna göra det som behövs? Det händer bara om vi alla pressar på för det här.

Tycker du Luleå kommun borde göra mer? Låt dem veta det.