Det tomma klimatpaketet.

 De sista skälvande dagarna som gruppledare uppnår jag äntligen målet om ett konfliktmontage i lokaltidningen.